Aktualności

Po dłuższej przerwie udało mi się skompletować drugi numer Ostoi Filozoficznej, który stanowią pracę referujące studentów filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na łamach niniejszego numeru czasopisma Czytelnik będzie miał okazję dowiedzieć  się, zwolennikiem jakiego ustroju  był Platon. Czy była to arystokracja, bliska ideału wymarzonego przez ludzkość, czy może wręcz przeciwnie – preliminaria do systemu totalitarnego opartego na wszechobecnej kontroli i idei jednomyślności, odbieraniu dzieci rodzicom, sprowadzeniu kultury do propagandy. I wreszcie, jaką rolę Platon przeznaczył w wizji swojego państwa filozofom?

Po drugie, w pracy o Augustynie jest mowa o różnicy między Państwem Bożym a Państwem Szatana, wizji jednostki o znamionach praw człowieka, o wartości pracy i wartości rodziny, a także o relacjach między Kościołem a państwem.

W dalszej kolejności, na podstawie analizy utopii kolejno Morusa, Campanelli oraz Bacona, być może Czytelnik zrozumie dlaczego powstał nurt antyutopijny, który upatruje w tych pierwszych złowrogich konsekwencji dla ludzi.

Ponadto, tekst o Konfucjanizmie przybliży Czytelnikowi postać Mistrza Kong, który odegrał ważną rolę w transformacji autokratycznego Cesarstwa Chińskiego w ustrój biurokratycznego feudalizmu.

Rzecz o Johnie Locke’u traktuje o burzliwych dziejach Anglii XVIII wieku, nękanej konfliktami religijnym, na tle których kształtują się nowe poglądy partii wigów, którzy wprowadzają po raz pierwszy ustrój demokracji burżuazyjnej, zrywając z absolutnymi rządami królów z dynastii Stuartów. Locke zabiega również o tolerancje religijną, jest współtwórcą ‚Billu o Prawach’, przyczynia się do przywrócenia ‚Wielkiej Karty Wolności’ oraz ustanowienia ‚Petycji o Prawo’, które razem wzięte będą odtąd fundamentem konstytucyjnego ustroju Anglii.

Michał Haraburda

Pierwszy numer „Ostoi filozoficznej” jest już dostępny. Tematyka numeru podporządkowana jest w dużej mierze relacjom filozofii do nauki i na odwrót. Namawiam do lektury, podzielenia się przemyśleniami, napisania krytycznych not i współpracy

Michał Haraburda

Ostoja filozoficzna - numer bieżący


Reklamy